Monthly Archives: June 2016

Žena bude denně s drobky procházky venku

Žena bude denně s drobky procházky venku, pokud počasí dovolí. To je obrovské plus, jako rušné maminka domácí práce a osobní problémy nemohou vždy přijít s dítětem na ulici. Ale dítě potřebuje každodenní procházky na čerstvém vzduchu. Asistent bude kontrolovat zdravotní stav dítětem a jeho zdravotní stav. Hlídání dětí je schopen poskytnout první pomoc v